Dzień: 30 grudnia 2020

Jak skonstruowane są przenośniki?

Transport lubi proste rozwiązania, zwłaszcza przy ograniczonej przestrzeni czy obsłudze. Najczęściej rozległość konstrukcji, czy możliwość bezkolizyjnego działania urządzenia, przesądza o wkomponowaniu go w linię wytwórczą czy montażową. Przenośniki, jako stereotypowe wyposażenie […]

Fryzury i uroda

Piękno jest w nowoczesnych czasach niesłychanie pożądane, a dotyczy to zwłaszcza kobiet, od jakich wyczekuje się estetyki i pociągająca przez cały czas. Mimo to piękno kobiet nie jest domeną tylko dzisiejszych […]