Audyt logistyczny realizowany przez przedsiębiorstwo Aspekt jest pogłębioną analizą, na podstawie jakiej eksperci następnie doradzają przedsiębiorcom i wdrożą rekomendowane zmiany. W rezultacie, następuje optymalizacja realizacji procesów i działania infrastruktury logistycznej w zakładzie należącym do klienta. Zleceniodawcy mogą wybrać, czy chcieliby zdecydować się na quick check, czy master plan.

W pierwszym wypadku definiowane zostają obszary krytyczne. W drugim audyty określa się jako procesowe i rozszerzone są one o określone rekomendacje oraz wdrożenia. Klient może wobec tego zdecydować się na dalszą współpracę, gdy realizowane są punkty z katalogu takie jak Komputery mobilne Zebra lub inne.

Obszar działań podczas wszystkich audytów to: analiza efektywności procesów, analizowanie oraz optymalizacja transportu wewnętrznego, analizowanie i optymalizacja tras dostaw, projekty magazynów i infrastruktury magazynowej, a także optymalizacja geograficzna oraz zlokalizowanie centrów dystrybucyjnych.

Analizowanie skuteczności procesów odnosi się do stref jakimi są: składowanie i optymalizacja stanów magazynowych, kompletowanie dostaw, wewnętrzny ruch towarowy, a także procesy załadunku i transportowania. Dokładny audyt za każdym razem znajduje newralgiczne dla konkretnego zakładu sfery i na tej podstawie wyznaczane są dalsze zasady współpracy.