Akustyka adekwatnie jest dziedziną fizyki oraz techniki. Chociaż jej powszednie znaczenie ma prawo wskazywać na coś innego. Obejmuje ona zjawiska związane z wytrzymałością, powstawaniem i oddziaływaniem fal akustycznych. Mianem fali akustycznej można opisać zaburzenie gęstości i ciśnienia, które występują w postaci fali podłużnej, rozchodzące się w ośrodku.

Towarzyszą temu drgania cząsteczek tegoż ośrodka. Fala akustyczna sprawia wrażenia dźwiękowe, jakkolwiek również fale o częstotliwościach, które przekraczają ludzkie zmysły. Akustyka jest traktowana, jako nauka interdyscyplinarna, bowiem własnym zakresem obejmuje dużą ilość działów.

Dzieli się ją na dwa kluczowe działy, to znaczy akustykę ogólną, jaka absorbuje się jej podstawowymi tematami, jak też akustykę stosowaną, dzięki której dowiedzieć się wolno dużo o użyciu zjawisk, jakie aktywuje akustyka, w praktyce – wypróbuj absorbery akustyczne. Często okazuje się bo, że naukę tą rewelacyjnie wolno wykorzystać w codziennym życiu, a w głównej mierze w przemyśle muzycznym. Akustyka całkowita zawiera w sobie dużo innych działów. Akustyka fizyczna, która z kolei dzieli się na akustykę liniową i nieliniową, akustykę molekularną i kwantową, a też akustooptykę, jaka zupełnie inaczej oznaczana jest optoakustyką.

Geoakustykę można podzielić na akustykę podwodną, akustykę atmosferyczną, akustykę morza, a też hydroakustykę, jaka zajmuje się propagacją fal akustycznych w wodzie. Zawiera się tutaj również, astroakustyka, jaka absorbuje się sprężystymi właściwościami materii gwiazd, a również rolą fal akustycznych w procesie ich powstawania. Bada też rozwój gwiazd i procesy wewnątrzgwiazdowe. Osobnymi naukami są także akustyka okrętowa, jak też elektroakustyka. Tudzież akustyka słuchu dzieli się na psychoakustykę, jaka absorbuje się postrzeganiem dźwięku przez człowieka, a także akustykę fizjologiczną, która w swoich badaniach poszukuje odpowiedzi na pytania, jakie pozostawia fizjologia układu słuchowego organizmów żywych. Dziedzina tej nauki jest niesamowicie rozległa.