Klimatyzacja jest przebiegiem, jaki polega na regulacji warunków co do temperatury (nagrzewanie czy też chłodzenie), wilgotności, czystości (filtrowanie) oraz ruchu powietrza wewnątrz lokali. Wśród systemów klimatyzacyjnych są układy oddzielne i scentralizowane. Relacje niezależne tworzą ciepło lub zimno oraz wpływają na powietrze. Układy scentralizowane posiadają klimatyzatory, które jedynie oddziałują na powietrze oraz pozyskują energię termiczną (ciepło bądź też zimno) z systemu scentralizowanego. W tym wypadkach tworzenie ciepła przeważnie powierza się kotłom, które pracują na paliwo.

Tworzenie zimna powierzone jest machinom chłodzącym, które pracują na zasadzie sprężania lub też wchłaniania oraz prowadzą zimno za pośrednictwem układu chłodzącego. Wyrażenie naprawa klimatyzacji samochodowej łódź zwykle odnosi się do chłodzenia, lecz nie jest to dobre, ponieważ może się także odnosić do ogrzewania, najczęściej gdy wpływa się na wszystkie bądź też co poniektóre parametry powietrza atmosferycznego.

Znaczącym składnikiem w systemach klimatyzacyjnych jest koszty utrzymania odpowiedniej wilgotności. Metody chłodzące, jakie są na ogół wykorzystane to sprężanie mechaniczne, jakie polega na realizowaniu cyklicznego procesu przekazywania ciepła wewnętrznego w obiektu na zewnątrz, za pomocą odparowywania substancji schładzających takich jak freon, które aktualnie są zastąpione alternatywnymi elementami chłodniczymi, jakie nie mają ujemnego wpływu na środowisko naturalne oraz warstwę ozonową. Substancja ta znajduje się w stanie ciekłym pod niskim ciśnieniem i temperaturą, parując w spiralnej rurce oznaczanej parownikiem za pomocą odsysania powietrza z cieplejszego obiektu – znacznie więcej na http://chlodnice.info.pl/. W następnej kolejności w stanie parowym zasysa się oraz spręża przy użyciu kompresora, zwiększając jego ciśnienie a co za tym idzie temperaturę, zbierając się w krętej rurce nazywanej skraplaczem za pomocą przekazania ciepła do bardziej chłodnego powietrza zewnętrznego. W ten sposób czynnik schładzający w stanie płynnym pod znacznym ciśnieniem oraz temperaturą wraca do parownika za wsparciem zaworu rozprężnego w pojedynczym sprzęcie, co tworzy natarczywe obniżenie ciśnienia, powodując odparowanie cieczy, która pomniejsza własną temperaturę.