Bardzo w wielu przypadkach schorowani zadają sobie zapytanie, czemu depresja dopadła akurat ich. Każdy ma własne mocne oraz słabe detale. Niektórzy ludzie są bardziej narażeni na depresję, aniżeli inni, lecz w niesprzyjających okolicznościach każdy z nas może zachorować. Ważne w tym przypadku uzależnienia genetyczne powstania depresji. Czynników genetycznych jest jednakże dużo i nie wolno wskazać jednoznacznie jak one działają. Dziedziczenie nie przesądza w żadnym razie o ryzyku zachorowania na chandrę. Zwiększa to niemniej jednak niebezpieczeństwo zachorowania.

Nawet, jeśli w rodzinie ktoś boleje na depresję, niezbędne są jeszcze czynniki środowiskowe, żeby owa choroba mogła rozwinąć się u danej osoby. Nie ma określonego rodzaju osobowości, jaki byłby w największym stopniu narażony na szansę zachorowania na depresję. Mimo to takie przymiotniki jak: perfekcjonizm, skrytość, mogą jednakowo jak skłonność do leku intensyfikować ryzyko zachorowania. Ludzie, którzy mają tendencję do wahań nastroju, są również bardziej narażeni na zaburzenia afektywne dwubiegunowe, innymi słowy maniakalno – depresyjne – tu pomoże psychoterapeuta wrocław. Okazuje się, iż stres może wywołać depresję, gdy pojawia się nagle oraz jest niebywale silny.

Podobnie jest w przypadku długotrwającego stresu. Po przeżyciu sytuacji stresowej symptomy depresji występują znacznie częściej aniżeli w innych kłopotliwych życiowych sytuacjach. Stres może spowodować predyspozycję do wystąpienia depresji lub też być czynnikiem ją aktywującym. Takie wydarzenia życiowe, jak strata życiowego partnera, strata pracy, lub śmierć bliskiej osoby mogą być przysłowiową kroplą, jaka przepełni kielich. Długotrwające problemy życiowe wywołują przesada incydentalnych problemów. Z doświadczenia wiadomo, że elementami wyzwalającymi może być także utrata szacunku do siebie, czy także destrukcyjny związek. Obserwacje życiowe pokazują, że czynnikami wyzwalającymi nie musi być jakakolwiek strata. Każdy z nas reaguje na stres i nie można przewidzieć wyznaczonej sytuacji, w której może pojawić się depresja, i kiedy obciąży ona stworzony przez nas organizm.