W jakimkolwiek systemie księgowym osobne miejsce absorbuje podatek VAT, albowiem wszelkie firmy gospodarcze, jakie funkcjonują na rynku powinny go płacić, a tym samym go naliczać. Z tego także względu biuro księgowe wyróżnia dwa rodzaje podatku VAT. Taksami tymi są: VAT należny i vat naliczony. Wszystkie te jednostki od sprzedaży czy zakupu produktów naliczają podatek VAT, a tym samym, pod zakończenie okresu rozliczeniowego, odprowadzają go do Urzędu Skarbowego.

Obecnie twierdzi się, że podatek VAT ma dużo walorów, bo jest on wielofazowy, a to świadczy, że jest pobierany we wszelkich fazach obrotu. Własnością specyficzną, jaką wyróżnia się podatek VAT, jest również to, iż jest on powszechny. Dzieje się tak, skutkiem tego, iż płacą go wszelkie podmioty, jakie działają na rynku. Co więcej podatek VAT nie jest detalem cenotwórczym. Wynika to z faktu, że jest on tylko obciążeniem przejściowym. Z tego także względu narzucany jest na nabywców towaru, jacy w każdej fazie obrotu są zobowiązani go płacić.

Zasad rachunkowości jest niezmiernie wiele a to sprawia, że muszą one odkryć się w ustawie o rachunkowości, jaka to stanowi zasadnicze normy prawne. Z tego także względu każde biuro rachunkowe, musi korzystać z owych zasad – PARAKAIRON – Biuro Rachunkowe Gdynia. Dzieje się tak w zasadzie, wskutek tego, iż rachunkowość uważana jest za naukę o charakterze ścisłym. To powoduje, iż rachunkowość uważana jest za główną sztukę pomiaru, jaką to można zmierzyć cały przebieg aktywności gospodarczej, jaka funkcjonuje na rynku.

Dodatkową zaletą, jaką wyróżnia się rachunkowość jest fakt, że służy ona do ewidencji zjawisk. Zjawiska te zachodzą w każdym przedsiębiorstwie, i ewidencjonują aktywa i pasywa, jakie jednostka ma. Dzięki zestawieniu aktywów i pasywów, ma okazję pozostać w niesłychanie precyzyjny sposób wyrażona cała sytuacja majątkowa danej firmy. To naturalnie dzięki takiemu zestawieniu każde przedsiębiorstwo wie, czy jego działania dają korzyści czy też straty materialne. Jest to tak zwana cześć rejestracyjna rachunkowości, która spełnia ogromnie ważne funkcje w całym procesie gospodarczym.