Umowa kredytowa jest to forma dokumentu pokazująca że konsument otrzymał kredyt na określonych warunkach. Nim niemniej jednak dojdzie do jej podpisania musi ja przeczytać i zgodzić się na te warunki. W wielu przypadkach następują negocjacje z bankiem, albowiem nie każdy klient zgadza się na to co proponuje bank. W umowie są dostarczone wszystkie informacje jakie są wymagane do udzielenia kredytu. W głównej mierze musi być nazwisko i dane osoby, jaka zobowiązuje się spłacać te kredyty.

Poza tym są wypisane wszelkie wiadomości o danym kredycie i jego spłacie. Jeżeli kontrahent nie ma żadnych zastrzeżeń wówczas umowę się podpisuje oraz jeden egzemplarz zostaje w banku. Nawet chwilówka za darmo potrzebują umowy pomimo że nie obejmują fundamentalnego sprawdzenia w biurze kredytowym. Bez umowy żaden bank nie udzieli pożyczki bankowej ze względu na zasady jakie obowiązują w tej branży. Umowę można co jakiś zmieniać, jeśli sytuacja tego pilnie żąda. Autorytet umowy jest tak długa w jakim okresie musi być spłacany kredyt.

Wniosek o kredyt kombinowany jest jako pierwszy pismo do banku. Na tej podstawie bank ustala czy klient ma prawo do kredytu czy także nie. We wniosku trzeba podać swoje dane, sumę o jaka się stara konsument a też ewentualne raty kredytowe. Jeżeli dane nie są zawyżone a z specyfikacji wynika że kontrahent jest w stanie wszystko spłacić wówczas wniosek jest przyjęty oraz rozpatrzony pozytywnie. Dopiero później jest wypełnianie innych pism bankowych. Do wniosku mogą być tez dołączone inne papiery jeżeli wymaga tego regulamin. Wszelkie kredyty, jakie tylko rynek proponuje rozpoczynają się od takiej procedury. Jedynie kredyty bez bik mogą posiadać zmienioną formę ze względu na swoją specyfikę. Wniosek o kredyty można wziąć bezpośrednio z banku oraz tam go wypełnić lub też za pomocą dojścia do Internetu. Jedna z ważniejszych wiadomości są ilości pożyczki kredytowej jakie klient pragnie wziąć na siebie. To naturalnie dzięki temu decyzja banku może być przychylna czy też również nie. Bank ma prawo odrzucić wniosek jeśli klient nie spełnia wymogów.