Konstrukcja produkcyjna to splot komórek produkcyjnych w ujęciu technologicznym, przedmiotowym lub technologii grupowej o wyznaczonej wielkości i powiązaniach kooperacyjnych. Średnica określana jest ze względu na zadania wytwórczych.

Wolno wyróżnić wiele strategii planowania struktur wytwórczych, pomiędzy innymi te oparte na kryteriach techniczno-ekonomicznych, regułach socjologiczno-psychologicznego zadowolenia społecznego i oparte na kryteriach wprawnej technologii uzyskiwania AMT a także wysokiej techniki HT, która jest oparta na rozwoju informatyki. Trzeba również pamiętać, że system wytwórczy posiada swoje charakterystyczne środowisko, otoczenie. Na system produkcyjny oddziałują: kondycja kraju, regulacje urzędowe, konkurencja, otoczenie naturalne, środowisko społeczno-polityczne, kapitał, marketing, handel, wyposażenie fachowe, służby ekonomiczne oraz badania i rozwój.

Rzecz jasna, w zależności od systemu produkcyjnego otoczenie to może się różnić. Proces wytwórczy jest częścią systemu produkcyjnego. Produkcję wolno organizować według rozmaitych rodzajów, które także różnicują stopień specjalizacji poszczególnych stanowisk roboczych. Wolno wyróżnić stanowiska robocze o gromadnym typie produkcji, fabrycznym typie produkcji a też jednostkowym typie produkcji – przetestuj też https://scutti.pl/silosy-stalowe/

. W aspekcie organizacji produkcji także wolno wyróżnić miarodajne formy. Są to inaczej typy przepływu części, zespołów czy wyrobów pomiędzy stanowiskami roboczymi.

Jesteśmy w stanie wyróżnić odmianę potokową oraz niepotokową. Produkcję potokową charakteryzuje ściśle określony harmonogram przebiegu procesu wytwórczego, liniowe rozmieszczenie machin oraz urządzeń wytwórczych, duży stopień specjalizacji stanowisk roboczych, ciągłość ruchu obrabianych przedmiotów a także rytmiczność pracy stanowisk roboczych. W typie produkcji niegotowej tudzież kierunek przebiegu przedmiotów pracy pomiędzy stanowiskami wstępnymi jest chaotyczny, zmienny. Różnorodne stanowiska pracy mogą współdziałać ze sobą.