Bez urządzeń, jakim jest ekwipunek gaśniczy niemożliwe byłoby stłumienie żadnego pożaru z tego także względu są one niebezużyteczne przy każdej akcji ratunkowej. Najważniejsza jest tutaj hydronetka, inaczej zbiornik posiadający pompkę na końcu, której mieści się wężyk prątniczkowy. Zbiornik ten cechuje się pojemnością dziesięciu litrów, zaś maksymalna wydajność zainstalowanej tu pompki sięga dziesięciu litrów na minutę. Niezbędnym oprzyrządowaniem gaśniczym jest także gaśnica, jaka zamknięta jest w malutkim zbiorniku, zaś w sytuacji pogrożenia wyrzucana jest z niego w kierunku ognia.

W tej chwili spotyka się dużo typów gaśnic, zaś najpowszechniejszymi są gaśnice pianowe, gaśnice śniegowe, gaśnice halonowe i gaśnice proszkowe. Ważnymi środkami gaśniczymi są także agregaty gaśnicze, które w swoim środkowi obejmują niesłychanie niemało środków gaśniczych. Agregaty obsługiwane są przez dwie osoby, bo jest to konieczny sposób ich uruchomienia. Minionym specyfikiem są koce gaśnicze, które stworzone są z tkaniny niepalnej oraz izolują dostęp tlenu do ognia.

Bardzo znaczącym zagadnieniem, któremu mnóstwo miejsca dedykują przepisy traktujące bezpieczeństwa pożarowego jest ocena zagrożenia wybuchem – serdecznie zapraszamy na https://bariery-ogniowe.pl/. Z tego także względu powinna być ona dokonana we wszystkich obiektach, w jakich odbywają się procesy technologiczne. Istotne jest to, skutkiem tego, że używa się tutaj materiałów, które nieraz mają charakter grożący wybuchem. Ocena zagrożenia wybuchem przede wszystkim polega na wskazaniu stref najogromniejszego zagrożenia, a także sprawdzenie, jakie elementy i materiały w największym stopniu mogą zainicjować zapłon.

W najwyższym stopniu na ryzyko wystąpienia pożaru narażone są obiekty, gdzie znajduje się mieszanina wybuchowa charakteryzująca się wysokim ciśnieniem. Decyzję o wskazaniu tych miejsc podejmuje z reguły człowiek decydujący o procesie technologicznym. Wolno wyróżnić parę stref zagrożenia. Najniższą strefę ryzyka definiuje się mianem zero, zaś największą jest strefa dwadzieścia dwa, gdzie wybuch pożaru jest w największym stopniu możliwy. Te strefy warto opisać we wszystkich zakładach produkcyjnych.