Kurs motorowodny, podzielony na część teorii i praktyki organizowany jest w Sailing Camp. Zajęcia teoretyczne koncentrują się wokół spraw związanych z budową oraz obsługiwaniem jachtu motorowodnego. Można dowiadywać się tego, co jest związane z wykonywaniem manewrów oraz pozostałymi czynnościami na wodzie.

Omawiane są tematy zgodne z przepisami Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego. Dzięki temu, kursy motorowodne można zdać bardzo dobrze, uzyskując patent sternika. Część praktyczna odbywa się na doskonale przygotowanych oraz urządzonych jednostkach pływających, na jakich pływanie jest wygodą. Zajęcia w tej części dotyczą też obowiązków bosmańskich w porcie, a także odnoszą się do robienia manewrów w porcie i na wodzie. Każdy kurs zakończy się zdaniem egzaminu na patent sternika motorowodnego. W części teoretycznej egzaminu należy udzielić odpowiedzi na 75 zapytań. Żeby zdać, prawidłowej odpowiedzi należy udzielić na 65 zapytań.

W części praktycznej odbywa się sprawdzian prawidłowego wykonywania manewrów portowych, wejście i zejście ze ślizgu oraz wykonanie manewru alarmowego człowiek za burtą. Oceniana jest też umiejętność kierowania załogą a także praca w roli załoganta. Otrzymanie patentu na sternika motorowodnego upoważnia do prowadzenia jachtów motorowych po wodach śródlądowych oraz do prowadzenia jachtów motorowych o długości kadłuba do 12 metrów po morskich wodach wewnętrznych oraz po innych wodach morskich w strefie dwóch mil morskich od brzegu, w porze dziennej.

Najważniejsze wiadomości na temat kursu można wyszukać na witrynie Sailing Camp. Na kursie obowiązują rozwiązania ISSA, aczkolwiek dostosowane do krajowych okoliczności. I z tego powodu zaleca się zdobywać uprawnienia w tym centrum szkoleniowym. Szkolenia są dopasowane indywidualnie do potrzeb uczestników, a jeśli pojawia się taka konieczność, to przeprowadzane są szkolenia indywidualne.br>