Osint realizowany w agencji detektywistycznej Prodetektyw bazuje na wykorzystywaniu ogólnodostępnych, ale też opłacanych baz danych, witryn www, a także mediów społecznościowych. Taka forma pracy wywiadowczej może przydać się równocześnie w sprawach prywatnych, jak i w firmowych. To legalna technika uzyskiwania informacji. Detektywi przy użyciu niezbędnych narzędzi zbierają i analizują dane znaczące dla zleceniodawcy.

Osint pozyskany przez prywatny kierowca w celach gospodarczych pomocny jest przedsiębiorcom, którzy zechcą otrzymać wiadomości z cyberprzestrzeni, jakie dotyczą kandydatów do pracy, kontrahentów, czy konkurentów. W kwestiach prywatnych najczęściej sprawdza się partnera lub ważne dla kogoś grupy albo wydarzenia.

Pracownicy firmy detektywistycznej zbiorą potrzebne informacje, jakie de facto są ogólnodostępne. Należy je wyłącznie skutecznie wyszukać, a także wyodrębniać wiadomości ważne od mało istotnych. Mając dostęp do treści internetowych, specjaliści mają dostęp do wizerunków, które ich interesują, danych osobowych, informacji na temat rodziny, światopoglądu i miejsc. Konkretną wiedzę można na potrzeby sprawy łączyć z innymi metodami.

Może to być na przykład wywiad gospodarczy lub wywiad wykonywany w celach osobistych. Czynności w zakresie OSINT mogą być prowadzone w sposób jawny albo dyskretny. Działania detektywów gwarantują otrzymanie potwierdzonych wiadomości.

Techniki wyznaczania informacji pozwolą na pozyskanie informacji jakimi są: adres zamieszkania, numer telefonu i danych abonenta, sprawdzenie aktualnego wyglądu, rozpoznanie grona bliskich znajomych, ustalenie bieżącej lokalizacji, konkretyzacja zasobów internetowych, wyznaczenie miejsca pracy i stanowiska, sprawdzenie planowanych strategii biznesowych firmy. Proces poszukiwania informacji można dzielić na parę etapów: pozyskanie całości dostępnych ogólnie wiadomości odnoszących się do osoby lub firmy, wyselekcjonowanie informacji i odrzucanie nieważnych, sprawdzanie oraz analiza wyselekcjonowanych informacji, opracowanie podsumowania.