Przemysł możemy dzielić na przeróżne grupy. Grup takich jest niezmiernie dużo. Nadrzędnymi grupami branżowymi przemysłu są: przemysł paliwowo – energetyczny, przemysł metalurgiczny, przemysł elektromaszynowy, przemysł syntetyczny, przemysł mineralny, przemysł drzewno – papierniczy, przemysł lekki, przemysł spożywczy, pozostałe wspólnoty. Co poniektóre z tych grup mają duże znaczenie dla gospodarki, w dużym stopniu wpływają na jej rozwój, wpływają. Inne grupy są być może mniej wpływowa na gospodarkę jednak nie oznacza to, iż są to grupy mniej ważne. Każda z tych grup podziału przemysłu ma wielkie znaczenie, wpływa na gospodarkę. We wszelkich tych grupach działamy, pracujemy. Skutkiem tego także taki podział jest szalenie ważny z różnorodnego punktu widzenia. Ułatwia pomiędzy innymi segmentację przemysłu – a jak zdajemy sobie sprawę z tego przemysł jest niesłychanie rozbudowaną branżą gospodarki.

To właśnie dzięki takiemu podziałowi jest on znacznie bardziej klarowny i przejrzysty. A jakkolwiek ma to duże znaczenie, również oraz dla nas, jacy taki przemysł analizują, obserwują. W przemyśle wyróżnia się różnorodne gałęzie oraz rozmaite maszyny się tam wykorzystuje – znacznie więcej na Tabliczki opisowe do maszyn. Są nam one gruntownie kultowe – w głównej mierze ze słyszenia. Takich gałęzi jest przynajmniej kilkanaście. Niezmiernie możliwe jest to, iż w którejś z takich gałęzi pracujemy, działami, że którąś się absorbujemy.

Badając gałęzie przemysłu jesteśmy w stanie wyróżnić przemysł węglowy, paliwowy, przemysł energetyczny, kopalnictwo, hutnictwo żelaza, przemysł metali nieżelaznych, przemysł metalowy, przemysł maszynowy, przemysł dokładny, przemysł środków transportu, przemysł elektrotechniczny, elektroniczny, chemiczny, materiałów budowniczych, szklarski, ceramiki szlachetnej, drzewny, papierniczy, włókienniczy, odzieżowy, skórzany, spożywczy, paszowy, poligraficzny, przemysł najwyższej technologii, przemysł muzyczny, zabawek, galanterii i wiele innych.

Jak zauważamy gałęzie przemysłu możemy wymieniać i wymieniać, lista jest w istocie długa. Niektóre z tych gałęzi są nam nadzwyczaj prawidłowo legendarne, o innych słyszeliśmy zaledwie parę razy i nie do końca potrafilibyśmy wyszczególniać czego takie gałęzie dotyczą.