Świadczenia komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zawierciu Dawida Strzeleckiego to usługi zaliczane do profesjonalnych. Przeprowadzane sprawnie działania powodują, że klienci, którzy dotychczas skorzystali z jego usług są z tego usatysfakcjonowani. Wiedza oraz doświadczenie, jakimi dysponuje komornik zawiercie mają wpływ na jego rzeczowe podejście. W efekcie, jego kancelaria szybko stała się jedną z bardziej rozpoznawalnych na Śląsku. Komornik zarządza kancelarią w sposób nowoczesny, mając świadomość tego, jak dynamiczne zmiany obecnie się odbywają.

Dlatego też wprowadzany jest w kancelarii sprawnie funkcjonujący system informatyczny. Spersonalizowane oprogramowanie pozwoli na niezakłócone uzyskanie znaczących dla wyznaczonego postępowania egzekucyjnego wiadomości. Solidne działania są systematycznie kontrolowane, a zleceniodawcy także mają do całości wgląd w każdej chwili. Komornik ten ma uprawnienia do prowadzenia postępowań egzekucyjnych przeciwko dłużnikom z całego obszaru właściwości apelacji katowickiej.

Może zajmować się on prowadzeniem postępowań egzekucyjnych oraz zabezpieczających, jakie mają na celu realizację tytułów wykonawczych. Najważniejsze usługi z jakich można korzystać w kancelarii to: egzekucja świadczeń pieniężnych, doręczenia na zarządzenie Sądu, egzekucja świadczeń niepieniężnych, protokół stanu faktycznego, zabezpieczenie roszczeń oraz nadzór nad licytacją. Kancelaria ma dostęp do Ognivo, umożliwiającego bezpieczną komunikację między instytucją bankową a komornikiem.

Dlatego umożliwione jest terminowe przesyłanie pytań o rachunki bankowe dłużnika a także o ich elektroniczne zajęcie. Zapytanie nie wymaga uiszczenia zaliczki. Na dodatek kancelaria ma też dostęp do EPU, co pozwoli na kierowanie podań egzekucyjnych do komornika za pomocą platformy e – sądu. EPU ID kancelarii interesanci mogą wyszukać w informacjach kontaktowych na witrynie. Elektroniczne Księgi Wieczyste umożliwiają z kolei uzyskanie wiadomości o nieruchomościach dłużnika w drodze zapytań wysłanych drogą elektroniczną.