Osoby, jakie inicjują studia na wybranym przez siebie kierunku, zwykle planują skończyć je jak najszybciej. Są niemniej jednak sytuacje, w których nieodzowne jest przerwanie nauki. Może być to spowodowane różnymi przyczynami. Osoby, które muszą na pół roku czy też rok zrezygnować z czynnego asystowania w wykładach oraz ćwiczeniach, są w stanie skorzystać z opcji, jaką jest urlop dziekański. Przeważnie tak zwaną dziekankę bierze się z powodu kłopotów zdrowotnych. Sytuacja, w której ktoś ciężko choruje, potrzebuje hospitalizacji czy przeprowadzenia trudnych zabiegów medycznych jest bezsprzecznie niemożliwa do przewidzenia. Równocześnie choroba nie może oznaczać zamknięcia kosztowny do kariery zawodowej czy uzyskania wyższego wykształcenia.

Wobec tego osoby, którym przydarzają się poważne problemy zdrowotne mogą skorzystać z tak nazywanej dziekanki zdrowotnej. By dostać zgodę na tego rodzaju urlop dziekański potrzebne jest wcześniejsze przedstawienie zaświadczenia lekarskiego o nieumiejętności do uczestniczenia w zajęciach. Naturalnie należy to zrobić w trakcie trwania danego semestru nauki, a nie po jego zakończeniu, chociaż często się zdarza, że dziekan w takich sprawach podejmuje decyzję działającą wstecznie. Inne przyczyny urlopu. Z dziekanki korzystać mogą także osoby w innych sytuacjach życiowych. Wielokrotnie zdarza się, że z opcji semestralnego urlopu dziekańskiego wykorzystują na przykład studentki, które urodziły dziecko i przez pierwsze miesiące jego życia chcą być z maleństwem non stop.

Z urlopu takiego wykorzystują również osoby zmuszone przez okoliczności życiowe do opieki and chorym członkiem rodziny. Mimo to podanie o udzielenie urlopu dziekańskiego składają też osoby, które chcą wyjechać na rok lub pół roku za granicę w celach zarobkowych. W jakiejkolwiek sytuacji bezsprzecznie trzeba w dziekanacie złożyć dobre podanie z wyjaśnieniem powodu, dla jakiego chce się wziąć urlop dziekański. Na tej podstawie dziekan wydziału ma okazję wyrazić zgodę. Po skończeniu okresu urlopu należy również napisać podanie o tak zwaną reaktywacje na studiach i zrealizować ewentualne różnice programowe.