Forma tabelaryczna prowadzenia rachunkowości – tak nazywana amerykanka polega w zasadzie na prowadzeniu ksiąg oraz dzienników, która łączy ze sobą dwa urządzenia księgowe. Są nimi dziennik który przeznaczany jest zwłaszcza do ewidencji poszczególnych działań oszczędnych ujętych w sposób chronologiczny oraz zbiór kont syntetycznych, inaczej księgą ostateczną. Służy on do dopełniania zapisów systematycznie wiedzionych. Do przemożnych zalet prowadzenia rachunkowości tabelarycznej jesteśmy w stanie zaliczyć w głównej mierze techniczną prostota księgowania w dzienniku oraz kolosalną przystępność zapisów. Prostota dopasowania zapisów znajdujących się na kontach z zapisami znajdującymi się w urządzeniach analitycznych jak oraz możliwość niezmiernie prostego jak oraz szybkiego odnajdywania oraz poprawiania pomyłek w księdze czy deklaracje rozliczeniowe. Następną zaletą jest niesłychanie dokładne powiązanie pojedynczych połączeń między dokumentami, a zapisami w księdze głównej jak i urządzeniach analitycznych jak oraz na odwrót. Nadrzędną wadą formy tabelarycznej jest ograniczona ilość kont syntetycznych pamiętnika jak i ograniczona ilość podziału pracy w trakcie prowadzenia kont syntetycznych jak oraz dziennika.

Rachunkowość rejestrowa stosowana jest przede wszystkim do operacji używanych na szeroką skalę, gdzie bardzo nieraz występuje wiele dowodów księgowych o danym typie. Technika ta posługuje się przebiegającymi urządzeniami rachunkowymi przy podanej formie ewidencji jest to rejestr nabytych zakupów lub też sprzedaży. Rejestr ten ma własne odbicie w pełnym przebiegu danej operacji w gospodarczej w czasie. Ilość rejestrów nie jest określona oraz ma okazję być różna.

Ważną zaletą tej formy rachunkowości jest księgowanie dokumentów w danych rejestrach wedle określonych zagadnień. Na podstawie księgowości rejestrowej jesteśmy w stanie określić jakie z operacji z wskazanej transakcji pozostały już wykonane lub też też na jakim etapie aktualnie dana transakcja się znajduje. Księgowość rejestrowa bardzo gigantyczną przejrzystość wykonanych zapisów jak oraz niezwykle łatwa jest kontrola i analiza ewidencji jak i także transakcji dokonanych przy tej metodzie księgowania oraz możliwość podziału prac wśród dużego grona robotników jak oraz ograniczenie liczby zapisów na kontach syntetycznych.