Nabycie lokalu mieszkalnego czy odmiennej nieruchomości, a też transakcja zamiany, by być w pełni poparta umową i prawomocna, ma obowiązek odbywać się na zasadzie aktu notarialnego. Deweloperzy sprzedający oryginalne mieszkania na rynku pierwotnym oraz pośrednicy zajmujący się handlem nieruchomościami na rynku wtórnym zazwyczaj umawiają się z kontrahentami w zaprzyjaźnionej kancelarii notarialnej. Wynika z tego pewny komfort dwustronnego zaufania w trakcie kooperacji. Toteż notariusz Koszalin, jaki zna pośrednika organizującego transakcję ma prawo liczyć na to, że obiecane dokumenty zostaną dostarczone na czas oraz mniej asekuracyjnie wyznaczać termin podpisania umowy.

Mediator pomaga swoim kontrahentom zgromadzić niezbędne dokumenty bądź na bazie upoważnienia robi to za nich. W wypadku zamiany własnościowych mieszkań używanych witryny ustalają, jaka jest cena każdego z lokali oraz w związku z tym, jaka będzie dopłata strony, która zamienia miejsce zamieszkania mniejsze na pokaźniejsze. Można ustalić także równoważność wartości obu lokali, wówczas zamiana odbywa się bezgotówkowo. Przed podpisywaniem umowy potrzebne są dokumenty obu mieszkań, czyli akty własności, wypisy z ksiąg trwałych, wypisy z rejestru gruntów.

Notariusz żąda też pokazu poświadczeń z administracji obu lokali o braku zaległości finansowych poprzednich właścicieli. Prócz wypisu z ksiąg wieczystych w samym akcie notarialnym zawarte jest oświadczenie obu stron o braku zadłużenia, lub ewentualnie ewentualnie o jego wysokości. Pośrednik daje notariuszowi pisma zaświadczające, że w danych mieszkaniach nie jest zameldowany nikt poza postaciami zameldowanymi. W przypadku dwustronnego zaufania pośrednika i notariusza, dokumenty dostarczane są z takim wyprzedzeniem, że zachowują aktualność w dniu osiągnięcia aktu zamiany. Współpraca taka jest przydatna i przydatna dla najbardziej zaintrygowanych, innymi słowy klientów dokonujących zamiany. Czasem przy podpisywaniu aktu notarialnego obecnych jest dwóch pośredników, jeśli każda ze stron korzystała z innego biura. Wtenczas dobór kancelarii notarialnej, jaka przeprowadzi całą operację zależy od wzajemnych uzgodnień.